θα μας πάρουν με τα βοτσαλάκια...

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Άχρωμη και άοσμη η 13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, της 30-11-2010, με 20 θέματα, πέρασε όμως (αθορύβως) μεγάλη αύξηση στα τέλη καθαριότητας.


(Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός 26/11/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 50087
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Τους κ. κ Δημοτικούς Συμβούλο υς
ΕΝΤΑΥΘΑ
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 30
Νοεμβρίου 2010 στις 20:30 το βράδυ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο
Ε.Π.Α.Λ. Κορυδαλλού, που βρίσκεται επί των οδών Καραολή Δημητρίου 68 – 70 &
Ποταμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,αλλά και
του Προγράμματος « Καλλικράτης », για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για
τα παρακάτω θέματα :
1) Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Γ΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικοί Βρεφ/κοί & Παιδικοί Σταθμοί Δήμου
Κορυδαλλού», οικονομικού έτους 2010.
2) Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Δ΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού», οικονομικού
έτους 2010.
3) Λήψη απόφασης για τον έλεγχο του Απολογισμού οικ. έτους 2009,του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού»
4) Λήψη απόφασης για την ανακατανομή της 1ης κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2009, ποσού
692.794,50€.
5) Λήψη απόφασης για την ανακατανομή 2ης κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2009, ποσού
692.794,50€.
6) Λήψη απόφασης για την αποδοχή 3ης κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2009, ποσού
464.559,50€ και κατανομή της.
7) Λήψη απόφασης για την αποδοχή κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2010 (υπολειπόμενων
πιστώσεων έτους 2009) ποσού 510.206,50€ και κατανομή της.
8) Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου ισχύος της από 08.03.07
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ & Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του
έργου: «Διαμόρφωση Παιδικής Χαράς στο Ο.Τ. (Γ396) στην περιοχή Κακοσούλι»,
προϋπολογισμού: 290.000,00€.
9) Λήψη απόφασης για την παράταση χρόνου ισχύος της από 15.05.06 Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. & Δήμου Κορυδαλλού για το έργο: «6ο – 8ο Δημοτικό
Σχολείο Κορυδαλλού (προσθήκη 6/θ κτιρίου)», ποσού χρηματοδότησης 1.867.024,00€.
10) Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του
έργου: «Γενικές επισκευές & συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων έτους 2008».
11) Λήψη απόφασης για την αποδοχή: 1) Της έγκρισης συμπληρωματικής χρηματοδότησης
κατά 127.394,00€ της από 15.05.09 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
& Δήμου Κορυδαλλού που αφορά το έργο: «21ο Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού» και όριο
χρηματοδότησης στο ποσό των 1.047.394,00€. 2) Της έγκρισης για την υπογραφή
Τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης ποσού 1.047.394,00€ με χρόνο ισχύος 90
ημέρες από την υπογραφή της. 3) Ότι κατά τα λοιπά ισχύει η από 15.05.09
Προγραμματική Σύμβαση, και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κορυδαλλού για την
υπογραφή της.
2
2
12) Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο:
«Ανάπλαση παιδικών χαρών, αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού και λοιπές παρεμβάσεις
(έτους 2009)».
13) Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο:
«Κατασκευή οδού Καραολή Δημητρίου από 12η έως 13η οδό».
14) Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθμ.327/09 αποφ. Δ.Σ. μετά την δημοπράτηση
των 3 υποέργων της Πράξης «Πράσινη ζωή στην πόλη του Δήμου Κορυδαλλού» και την
πλήρη κάλυψη των συμβατικών δαπανών τους από το ποσό χρηματοδότησης των
2.000.000,00€ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).
15) Λήψη απόφασης α). Για την παράταση του χρόνου ισχύος της από 12.01.09,
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Νομαρχίας Πειραιά & Δήμου Κορυδαλλού για την
υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση τμήματος οδού Διαμαντίδη από Πλατεία Ελευθερίας
έως Δημητρακοπούλου, οδού Δημητρακοπούλου από Διαμαντίδη έως Γεννηματά και των
κάθετων οδών από Σερρών έως και Καζαντζίδη μεταξύ Δημητρακοπούλου και Ταξιαρχών
Δήμου Κορυδαλλού», προϋπολογισμού 4.201.677,00€ και β). Για τροποποιήσεις στο
άρθρο 4 της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης.
16) Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών Καθαριότητας και
Φωτισμού για το έτος 2011.

17) Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κυλικείου σε
Δημόσιο Σχολείο.
18) Λήψη απόφασης για την κοπή δύο (2) δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αναξαγόρα
14 & Ποσειδώνος 11.
19) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης για το βοήθημα απόρων δημοτών εν όψει
των εορτών των Χριστουγέννων.
20) Λήψη απόφασης για την οικονομική επιχορήγηση του Συλλόγου Εργαζομένων του
Δήμου Κορυδαλλού, για το έτος 2010 και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο που καλείται να παραστεί.
2. κ.κ. Βουλευτές.
3. κ.κ. Δ/ντές και Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων του Δήμου μας.
4. Νομικά Πρόσωπα & Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου μας.
5. Μαζικούς Φορείς της πόλης μας.
6. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
7. Πρόεδρο ΤΟΣΥΝ κ. Ευάγγελο Καραγρηγορίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ

Σχόλιο:
Ίσως και να ήταν αναπόφευκτη η συγκεκριμένη αύξηση (αυτό κανείς δεν το ξέρει αφού οι επίσημες οικονομικές καταστάσεις δεν αναρτήθηκαν ποτέ στο διαδίκτυο και ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι το χρέος υπερβαίνει τα 40 εκατ. ο Κασιμάτης μόνος υποστήριξε προεκλογικά ότι το χρέος είναι "ελεγχόμενο" περίπου στα 28 εκατ).
Σίγουρα όμως, δημοτική αρχή ελέγχεται για
λαϊκισμό, (αφού τόσον καιρό μας έπρηξε για την διατήρηση των δημοτικών τελών, ενώ το ίδιο έκαναν οι περισσότεροι δήμαρχοι της Αττικής), υποκρισία και αναξιοπιστία, αφού κατέβασε το πρόγραμμα με τις δεσμεύσεις από την ιστοσελίδα του συνδυασμού...

σχετική ανάρτηση korydallos.blogspot
"Eξαφάνισε το πρόγραμμα του με το που εκλέχθηκε!!!..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...