θα μας πάρουν με τα βοτσαλάκια...

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Τρίτη 29 Μαρτίου 2011 στις 19:30 το βράδυ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός 24/03/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 11130
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Τους κ. κ Δημοτικούς Συμβούλο υς
ΕΝΤΑΥΘΑ
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 29
Μαρτίου 2011 στις 19:30 το βράδυ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ε.Π.Α.Λ.
Κορυδαλλού, που βρίσκεται επί των οδών Καραολή Δημητρίου 68 – 70 & Ποταμού,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, του Προγράμματος «
Καλλικράτης » αλλά και του άρθρου 9 της αριθμ. 5694/11.03.11 Υπουργικής
Απόφασης, για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :
1) Λήψη απόφασης για την έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού,
έτους 2011.
2) Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης.
3) Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισμού Μεταναστών.
4) Λήψη απόφασης για την εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αττικής (Α.Σ.Δ.Α.).
5) Λήψη απόφασης για την εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου
Συνδέσμου Δήμων Πειραιά & Δυτικής Αττικής, για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου.
6) Λήψη απόφασης για την εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.).
7) Λήψη απόφασης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Κορυδαλλού (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΟ).
8) Λήψη απόφασης για την συγκρότηση των «Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων» για το έτος 2011 και ορισμός εκπροσώπων.
9) Λήψη απόφασης για την χορήγηση δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
για εξόφληση μέρους τοκοχρεωλυτικής δόσης του έτους 2011, για τους μήνες Απρίλιο,
Μάϊο & Ιούνιο σύμφωνα με τον Ν. 3870/10, άρθρο 18 παρ. 11 εδάφιο Β΄.
10) Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη διαμόρφωσης
εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης των κόμβων α) Ποταμού &
Οδυσσέως, β) Δερβενακίων – Αισχύλου & Αλκιβιάδου.
11) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου Κορυδαλλού στην οδό Ρούμελης (από
Ηπείρου έως Κερκύρας) για την μετατόπιση των Ρυμοτομικών Γραμμών και καθορισμό
νέων Ρ.Γ. σύμφωνα με τις μορφωμένες οικοδομικές γραμμές.
12) Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «6ο – 8ο Δημοτικό Σχολείο
Κορυδαλλού» προϋπολογισμού 1.867.024,00€.
13) Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμόν 107/10 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΚΟ. που αφορά στην έγκριση του Ισολογισμού, του
Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, του Πίνακα Διάθεσης Κερδών και της ΄Εκθεσης
Διαχείρισης της χρήσης 2009 της Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΟ.) καθώς και την
απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 256 & το άρθρο 261 παρ. 3 του Κώδικα
Δήμων & Κοινοτήτων των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.
14) Λήψη απόφασης για το άνοιγμα νέου λογαριασμού όψεως στην ALPHA BANK.
15) Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων στα πεζοδρόμια σε διάφορους οδούς του
Δήμου, επειδή παρεμποδίζουν εργασίες οικοδόμησης ή χρήσης χώρου στάθμευσης.
2
2
16) Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στάθμευσης για τα οχήματα
χρηματαποστολής στην τράπεζα ALPHA BANK, κατάστημα Ταξιαρχών 254.
17) Λήψη απόφασης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την συμμετοχή Δημοτικής
Αντιπροσωπείας στον εορτασμό των Εθνικών Επετείων του αδελφού Δήμου Αγίου
Δομετίου και μετάβασή της στην Κύπρο.
18) Λήψη απόφασης για την συμμετοχή ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου στο 7ο Eτήσιο
Πανελλήνιο Συνέδριο Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.
με θέμα: «Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης και Προστασίας της Υγείας σε όλους τους
Καλλικρατικούς Δήμους» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
19) Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης για το βοήθημα απόρων δημοτών εν όψει των
εορτών του Πάσχα.
Κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο που καλείται να παραστεί.
2. κ.κ. Βουλευτές.
3. κ.κ. Δ/ντές και Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων του Δήμου μας.
4. Νομικά Πρόσωπα & Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου μας.
5. Μαζικούς Φορείς της πόλης μας.
6. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
7. Πρόεδρο ΤΟΣΥΝ κ. Ευάγγελο Καραγρηγορίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ

Η συνεδρίαση αυτή είναι διπλή αφού προηγείται άλλη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα
«Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου

Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2011».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...