θα μας πάρουν με τα βοτσαλάκια...

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Οι τόκοι ανέρχονται σε 3.523,56 ευρώ με δικαστικά έξοδα (κατεπειγόντως όμως)

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τόκοι και έξοδα σε εκτέλεση της αριθ. 477/10 απόφασης Εφετείου Πειραιά (ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)

Κοινώς: συνεχίζουμε να πληρώνουμε κερατιάτικα
Πηγή: ΔΙΑΥΓΕΙΑ
4ΑΣ1ΩΛΩ-ΒΛΒ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...