θα μας πάρουν με τα βοτσαλάκια...

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

Η μεγαλύτερη αξία της ζωής μας: Το χρήμα!

Απόσπασμα
...Κλείνοντας, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα προετοιμάζει κυρίως τους μαθητές ως οικονομικά άτομα και άρα η κυρίαρχη αντίληψη του χρήματος είναι η οικονομική του αξία (παράγει οικονομικό συμφέρον). Ελάχιστα προβάλλεται η άποψη ότι το χρήμα λειτουργεί « ως κοινωνικό γεγονός», όπως θα έλεγε ο Durkeim, το οποίο εμπλέκεται στις καθημερινές μας σχέσεις.«η κοινωνιολογία του χρήματος» του Damien de Blic και Jeanne Lazarus, (κριτική βιβλίου στο ιστολόγιο 10ο Λύκειο )
Η κοινωνιολογία του χρήματος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...