θα μας πάρουν με τα βοτσαλάκια...

Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός 28/01/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 3103
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Τους κ. κ Δημοτικούς Συμβούλο υς
ΕΝΤΑΥΘΑ
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Πέμπτη 03
Φεβρουαρίου 2011 στις 20:30 το βράδυ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο
Ε.Π.Α.Λ. Κορυδαλλού, που βρίσκεται επί των οδών Καραολή Δημητρίου 68 – 70 &
Ποταμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αλλά και
του Προγράμματος « Καλλικράτης », για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για
τα παρακάτω θέματα :

1) Λήψη απόφασης για την επιλογή του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/10.
2) Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου: «Ανάπλαση οδού Αγ. Γεωργίου από πλατεία Εθν. Αντιστάσεως (Αγ. Γεωργίου)
μέχρι την πλατεία Ελευθερίας και από οδό Κρήτης προς Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη και
ανάδειξή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας».
3) Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο:
«Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Δάμωνος από υπάρχον φρεάτιο
προς Θερμοπυλών».
4) Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου ισχύος της από 30.09.10
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του
έργου: «Ανάπλαση γηπέδου ποδοσφαίρου στο χώρο του πρώην ασύλου στον Δήμο
Κορυδαλλού».
5) Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από χρηματικούς
καταλόγους βάσει του άρθρου 174 του Ν. 3463/06.
6) Λήψη απόφασης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2010 – 3η
χρηματική εντολή ποσού 141.097,08€ και κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές Α΄
Βάθμιας & Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.
7) Λήψη απόφασης για την με δημοπρασία μίσθωσης αποθηκευτικού χώρου στον
Κορυδαλλό (μεταξύ των οδών Πραξιτέλους, Αθανασίου Διάκου, Δερβενακίων &
Θεμιστικλέους) για τις ανάγκες στέγασης των Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου μας.
8) Συζήτηση και λήψη απόφασης για απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Πελοποννήσου 9
στον Κορυδαλλό.
9) Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας.
10) Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού.
11) Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για συγκρότηση Επιτροπής Νεολαίας – Παιδείας.
12) Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για συγκρότηση Επιτροπής Λαϊκών Αγορών.
13) Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για συγκρότηση Επιτροπής Πρασίνου –
Περιβάλλοντος.
Κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο που καλείται να παραστεί.
2. κ.κ. Βουλευτές.
3. κ.κ. Δ/ντές και Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων του Δήμου μας.
4. Νομικά Πρόσωπα & Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου μας.
5. Μαζικούς Φορείς της πόλης μας.
6. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
7. Πρόεδρο ΤΟΣΥΝ κ. Ευάγγελο Καραγρηγορίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...